ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

 

การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในส่วนภูมิภาค (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2560

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

อับโหลดวันที่ : 11 สิงหาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุน้อย หมู่ที่ 11 – บ้านนาหว้าน้อย หมู่ 4 ตำบลกาบิน กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร

อับโหลดวันที่ : 1 มีนาคม 2560

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อับโหลดวันที่ : 13 ธันวาคม 2559

การอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาแก่ข้าราชการฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียน

อับโหลดวันที่ : 4 ตุลาคม 2559

เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

อับโหลดวันที่ : 2 สิงหาคม 2559

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.ที่ว่าการอำเภอสำโรง

อับโหลดวันที่ : 8 กรกฎาคม 2559

ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

อับโหลดวันที่ : 10 เมษายน 2556

การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 เมษายน 2556

การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

อับโหลดวันที่ : 20 มีนาคม 2556

1234567

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com