ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพิ่มเติม

อับโหลดวันที่ : 10 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

อับโหลดวันที่ : 4 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมการปกครอง(ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

อับโหลดวันที่ : 12 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ 3 ตำบลแพงใหญ่ ไปบ้านบากนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 11 กันยายน 2560

โครงการขุดลอกห้วยตาหวิด บ้านดูนหนือ หมู่ 13 ตำบลหนองบก ไปบ้านท่าเมือง หมู่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 11 กันยายน 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

อับโหลดวันที่ : 6 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปฯ

อับโหลดวันที่ : 5 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ภาคการปฏิบัติ

อับโหลดวันที่ : 29 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

อับโหลดวันที่ : 29 สิงหาคม 2560

123456789

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com