หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560(ครั้งที่ 2)

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

เรียน นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และ อำเภอนาตาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

การปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

หารือแนวทางบูรณาการภารกิจแหล่งน้ำในรูปแบบประชารัฐ

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560

อับโหลดวันที่ : 17 สิงหาคม 2560

การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 17 สิงหาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560

อับโหลดวันที่ : 16 สิงหาคม 2560

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2560

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 2/2560

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

อับโหลดวันที่ : 11 สิงหาคม 2560

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในส่วนภูมิภาค (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2560

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

อับโหลดวันที่ : 11 สิงหาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุน้อย หมู่ที่ 11 – บ้านนาหว้าน้อย หมู่ 4 ตำบลกาบิน กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร

อับโหลดวันที่ : 1 มีนาคม 2560

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อับโหลดวันที่ : 13 ธันวาคม 2559

การอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาแก่ข้าราชการฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียน

อับโหลดวันที่ : 4 ตุลาคม 2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองวังบักทัน บ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 สิงหาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังสะแบงใต้ สายหมู่ 2 ไปหมู่ 5 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 สิงหาคม 2560

แบบ ปปช.01

อับโหลดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2560

โครงการขุดลอกลำห้วยร่องเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com