หนังสือสั่งการ

 

แนวทางการลงทะเบียนและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

อับโหลดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายประชาสัมพันธ์ "เพราะรัก...จึงอยากให้รู้ Quality of Love"

อับโหลดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562

การคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อับโหลดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562

การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัยและวาตภัย) ในท้องที่

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน นอ.ศรีเมืองใหม่ นอ.นาตาล นอ.น้ำยืน และ นอ.เขื่องใน

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อส.สัมพันธ์ งวดที่1/2562

อับโหลดวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2562

อับโหลดวันที่ : 7 มกราคม 2562

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 9 ตุลาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อระหว่าง บ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อระหว่าง บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึง โนนม่วง ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 10 มกราคม 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ หมู่ที่ 11 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 มกราคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com