หนังสือสั่งการ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีคุณธรรมและวิสัยทัศน์(นบส.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560

เร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ "การน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในงานปกครอง"

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560

การเรียกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560

การลงบัญชีทหารกองเกินของบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย

อับโหลดวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560

ระเบียการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ 1/2560

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560

การลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439)

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๒ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

อับโหลดวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

อับโหลดวันที่ : 20 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพิ่มเติม

อับโหลดวันที่ : 10 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

อับโหลดวันที่ : 4 ตุลาคม 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อับโหลดวันที่ : 24 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก ) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com