หนังสือสั่งการ

 

การรับฟังความคิดเห็นของร่างกำกระทรวงกำหนดให้กิจการอื่นเป็เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2567

บทบาทของผู้นำ ในการสร้างชุมชนรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2567

การดำเนินงานเผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2567

แนวทางการดำเนินการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิต ปี 2567/68

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2567

นิตยสารกรมการปกครอง เทศาภิบาล ฉบับเดือน มิถุนายน 2567

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2567

แจ้งเลขที่สินทรัพย์ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2567

มาตรการการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณธที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2567

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2567

นายอำเภอนาจะหลวย การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อับโหลดวันที่ : 17 กรกฎาคม 2567

12345678910...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 25 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 24 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเเสดงเเสง เสียง ประกอบขบวนเเห่เทียนกลางคืนภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 10 มิถุนายน 2567© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com