หนังสือสั่งการ

 

การก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

การบันทึกข้อมูลรหัสพันธุกรรม(DNA) ลงในตั๋วรูปพรรณช้าง

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ. 2561

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2560

โครงการจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอร์

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2560

กำหนดการเดินทางไป-มา รับตำแหน่งของปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2560

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com