หนังสือสั่งการ

 

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาของข้าราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง

อับโหลดวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อับโหลดวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

อับโหลดวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

การปฏิบัติงานของจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดการโอนเงิน เกี่ยวกับค่าตอบแทน อส. ณ วันที่ 23 ก.พ.61

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

การดำเนินการโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว

อับโหลดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com