หนังสือสั่งการ

 

ตรวจสต๊อกมันสำปะหลัง

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2567

รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 และแผนปฏิบัติการตามภารกิจฯ

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2567

อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าพาหนะให้กับสำนักทะเบียนอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2567

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2567

ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2567

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงรับจำนำปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2567

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2567

การควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2567

ให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์องค์กรอีเมลกรมการปกครอง (Mail DOPA)

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2567

12345678910...

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com