หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560(ครั้งที่ 2)

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

เรียน นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และ อำเภอนาตาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

การปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

หารือแนวทางบูรณาการภารกิจแหล่งน้ำในรูปแบบประชารัฐ

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560

อับโหลดวันที่ : 17 สิงหาคม 2560

การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 17 สิงหาคม 2560

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560

อับโหลดวันที่ : 16 สิงหาคม 2560

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2560

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 2/2560

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

อับโหลดวันที่ : 11 สิงหาคม 2560

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com