หนังสือสั่งการ

 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

การจักระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

เลื่อนการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

กำหนดฌาปนกิจศพ นายภูมิ อำพลพงษ์

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

เรียน นายอำเภอเขมราฐ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และนายอำเภอโพธิ์ไทร

อับโหลดวันที่ : 14 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561(โอนเข้าหน่วยงานรอบที่ 2)

อับโหลดวันที่ : 14 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561(โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 14 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561(โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 14 สิงหาคม 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com