ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพิ่มรายได้ในชุมชน

อับโหลดวันที่ : 15 มิถุนายน 2561

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑ - บ้านภูวิไล หมู่ที่ ๑๑ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2561

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 6,15 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 6 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองปลากด บ้านไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 30 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองปลากด บ้านไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยขามตอนล่าง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง-บ้านโนนสวางน้อย หมู่ที่ 14–15 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านการท่องเที่ยว สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ปากลา (ช่วงน้ำตกทุ่งนาเมืองเถาวัลยักษ์) หมู่ที่๖ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยว

อับโหลดวันที่ : 11 พฤษภาคม 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com