ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเเสดงเเสง เสียง ประกอบขบวนเเห่เทียนกลางคืนภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 10 มิถุนายน 2567

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีฯ สายทางบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก

อับโหลดวันที่ : 6 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 5 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2567

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2567

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมากิจกรรมจัดเเสดง เเสง เสียง ประกอบขบวนเเห่เทียนพรรษากลางคืน

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2567

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมากิจกรรมจัดเเสดงเเสง เสียง ประกอบขบวนเเห่เทียนกลางคืน โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเเละอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อับโหลดวันที่ : 30 พฤษภาคม 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง ตึกแถว ๑๕ ห้อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 27 พฤษภาคม 2567

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง ตึกแถว ๑๕ ห้อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 27 พฤษภาคม 2567

12345678910...

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com