ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองวังบักทัน บ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 สิงหาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังสะแบงใต้ สายหมู่ 2 ไปหมู่ 5 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 สิงหาคม 2560

แบบ ปปช.01

อับโหลดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2560

โครงการขุดลอกลำห้วยร่องเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560

โครงการขุดลอกหนองคำผักกูด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560

ราคากลางจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ

อับโหลดวันที่ : 17 กรกฎาคม 2560

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ

อับโหลดวันที่ : 17 กรกฎาคม 2560

ราคากลางจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ งบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560

อับโหลดวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560

ราคากลางจ้างจัดทำต้นเทียนทศชาติชาดก โดยวิธีพิเศษ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2560

อับโหลดวันที่ : 6 กรกฎาคม 2560

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com