ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางโครงการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก ) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

ปปช.01

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

ราคากลางสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2560

ประกาศอำเภอบุณฑริก

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ฯ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางและปปช.01ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2560

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com