ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อับโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมจัดเเสดง เเสง เสียง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2566

ตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนในที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของที่ว่าการอำเภอ ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และที่พักบริการประชาชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องส้วมสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และที่พักบริการประชาชน อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 31 มกราคม 2566

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 31 มกราคม 2566

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องส้วมสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 31 มกราคม 2566

12345678910...

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com