ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ เรื่อง เผยแพร่การซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศราคากลางและปปช.01โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561

ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านดงบัง - กุดตัน บ้านดงบัง หมู่ 8 - 9 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางซุ้มประตู - ห้วยไผ่ และทิศเหนือวัดหนองป่าพง บ้านกลาง หมู่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อับโหลดวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางภายในหมู่บ้านกลาง หมู่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแยกทางหลวงที่ 226 - บ้านผึ้ง หมู่ 4, 7 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน (Asphaltic Concreate) หนา 4 ซม. หมู่ 7 บ้านบ้งมั่ง เชื่อม หมู่ 13 บ้านลิ้นไม้ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )

อับโหลดวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทาง หมู่ 3, 8 เขตตำบลบุ่งหวาย - ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com