ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึง โนนม่วง ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 10 มกราคม 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ หมู่ที่ 11 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 มกราคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสวาง - บ้านสองคอน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com