ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจั่นตก หมู่ 11 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 16 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อบ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจุการ ดงมะไฟ กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านบุ่งแสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลข้าวปุ้น ไปบ้านตาดเต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 สิงหาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองทันน้ำ ไปภูเขาขาม บ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 สิงหาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พน้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 10 สิงหาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหินคลุกสายทางหลังวัดบ้านหนองเซือม หมู่ที่ 13ื ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 10 สิงหาคม 2561

ประกาศราคาและปปช.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านดอนพอก (สายหลังวัดดอนพอก) ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

ประกาศราคากลางและปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านสุขสมบูรณ์ (สายหลังโรงเรียน) ตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแก่งช้างหมอบ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 25 มิถุนายน 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com