ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ ตามโครงการสนับสนุนการบรูราการการปฏิบัติงานของอำเภอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 เมษายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อลอดเหลี่ยม ) หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 (ฝายวังยาง)ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 (หนองหัวลิง) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 (ห้วยบ่อ) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห่องปอ ม.7 ไปบ้านเบญจ์ ม.4 อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2561

ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 19 มีนาคม 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง (ชั้น 2)ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

อับโหลดวันที่ : 8 มีนาคม 2561

12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com