เรื่อง :ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยกลอยหมู่ที่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี


โดย : เขมราฐ     อับโหลดวันที่ : 9/25/2017 9:10:50 AM

 

 

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com