เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเลาะ - บ้านภูเวียง หมู่ที่ 8 คำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : โพธิ์ไทร     อับโหลดวันที่ : 9/13/2017 5:36:29 PM

 

09-13-2017ปปช.01.pdf  

 

09-13-2017ปร.4.pdf"09-13-2017ปร.5.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com