เรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ภาคการปฏิบัติ


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 8/29/2017 7:50:00 PM

 

08-29-2017ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf  

 

08-29-2017รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ 1.pdf"08-29-2017รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ 2.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com