เรื่อง :การแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ


โดย : นายสันติภาพ  ร่มเย็น   อับโหลดวันที่ : 21/2/2567

 .

21131046363แต่งกายเฉลิมพระเกียรติ20240221_1318.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com