เรื่อง :การกวดขันการจุดและปล่อยพลุ ประทัด (ดอกไม้ไฟ) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 8/2/2567

 กวดขัน

8114718269กวดขัน20240208_1280.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com