เรื่อง :ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมจัดเเสดง เเสง เสียง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566


โดย : เหล่าเสือโก้ก     อับโหลดวันที่ : 13/6/2566

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมจัดเเสดง เเสง เสียง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566

1320534736จัดแสดง แสง เสียง 1.pdf  

 

13205319199จัดแสดง แสง เสียง 2.pdf"13205331615จัดแสดง แสงเสียง 3.pdf"13205342355จัดแสดง แสงเสียง 4.pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com