เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องส้วมสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เหล่าเสือโก้ก     อับโหลดวันที่ : 3/2/2566

 ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก

3134724148ประกาศ ก่อสร้างห้องส้วม.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com