เรื่อง :ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และที่พักบริการประชาชน อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เหล่าเสือโก้ก     อับโหลดวันที่ : 31/1/2566

 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และที่พักบริการประชาชน อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี (บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก)

31165426832แบบ บก.01 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์.pdf  

 

31194642428แบบ ปร.4 ปร.5 อาคารอเนกประสงค์.pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com