เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเเคน หมู่ที่ 7 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชก


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 9/14/2018 1:33:30 PM

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเเคน หมู่ที่ 7 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีงบเหลือง่าย

09-14-2018IMG_20180914_0001.pdf  

 

09-14-2018IMG_20180914_0002.pdf"09-14-2018IMG_20180914_0003.pdf"09-14-2018IMG_20180914_0004.pdf"09-14-2018001.pdf"09-14-2018002.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com