เรื่อง :กำหนดจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 9/12/2018 12:16:46 PM

 

09-12-2018CCF12092561.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com