เรื่อง :กำหนดการสัมภาษณ์กำนัน ผญบ เพื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561


โดย : อุทัย  โคตรตะ   อับโหลดวันที่ : 1/12/2018 11:22:07 AM

 

01-12-2018IMG.pdf  

 

01-12-2018IMG_0001.pdf"08-03-2018กำหนดการกิจกรรมพิธีมอบรางวัล 2 61.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com