เรื่อง :แผนการสั่งใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 12/14/2017 2:00:41 PM

 

12-14-2017หนังสือนำส่ง.pdf  

 

12-14-2017แผนชุด2.pdf"12-14-2017แผนชุด3 ..pdf"12-14-2017แผนชุด4.pdf"12-14-2017แผนชุด5.pdf"12-14-2017แผนชุด6.pdf"12-14-2017แผนชุด7.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com