เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ฯ อำเภอสำโรง


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 10/9/2017 6:45:25 PM

 จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง งบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10-09-2017IMG_20171006_0001.pdf  

 

10-09-2017IMG_20171005_0002.pdf"10-09-2017IMG_20171005_0004.pdf"10-09-2017ปปช.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com