หนังสือสั่งการ

 

การรวบรวมสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2561

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2561

ใบอนุญาตให้ชื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุุคคล (แบบ ป.3) รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2561

กำหนดการเปิดหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2561

การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2561

แจ้งแนวทางการบันทึกการรับแจ้งเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2561

สรุปผลการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2561

ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน 2561

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2561

การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2561

ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561

อับโหลดวันที่ : 11 ตุลาคม 2561

โครงการอาวุธปืนสั้นเพื่อสวัสดการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อับโหลดวันที่ : 11 ตุลาคม 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 9 ตุลาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2561

ก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

อับโหลดวันที่ : 5 ตุลาคม 2561

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยนาแหล บ้านทุ่งหว้า หมู่ 9 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2561

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุดผือ บ้านท่ากกแห่ หมู่ 8 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2561

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายด้านหน้า-ด้านข้างศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ หมู่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com