หนังสือสั่งการ

 

วิทยุ เชิญร่วมกิจกรรมวัน"รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี"

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

การขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

กิจกรรมวิ่งการกุศล RUN of BEN

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

การฝึอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกมใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

วิทยุขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวัน

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 9 ตุลาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com