หนังสือสั่งการ

 

การดำเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเวริมการใช้เน็ตประชารัฐ

อับโหลดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2561

การเตรียมความพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (มอบหมายภารกิจ)

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

กำหนดเดินทางมาตรวจราชการและร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561(โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

รายละะเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561(โอนเข้าส่วนราชการ)

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศาสนา

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

กำชับการปฏิบัติงานในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2561(โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561(โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2561

ยกเลิกภารกิจนายกรัฐมนตรี พบปะผู้นำท้องที่

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนยุทธการโครงการ อส..สัมพันธ์ งวดที่ 2/2561

อับโหลดวันที่ : 4 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IQ เด็กจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ(ขุดลอกหนองจอก)เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดปาก กว้าง 30.00 × 80.00 เมตร ก้นสระ กว้าง 25.00 × 75.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,900 ล

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2561

การประชาสัมพันธ์จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ สัญจร ครั้งที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 15 พฤษภาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคาและปปช.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านดอนพอก (สายหลังวัดดอนพอก) ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

ประกาศราคากลางและปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านสุขสมบูรณ์ (สายหลังโรงเรียน) ตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กรกฎาคม 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแก่งช้างหมอบ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 25 มิถุนายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพิ่มรายได้ในชุมชน

อับโหลดวันที่ : 15 มิถุนายน 2561

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑ - บ้านภูวิไล หมู่ที่ ๑๑ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com