หนังสือสั่งการ

 

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาของข้าราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง

อับโหลดวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อับโหลดวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

อับโหลดวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

การปฏิบัติงานของจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดการโอนเงิน เกี่ยวกับค่าตอบแทน อส. ณ วันที่ 23 ก.พ.61

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

การดำเนินการโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว

อับโหลดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต8 (อุบลราชธานี)

อับโหลดวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 8 มกราคม 2561

แผนการสั่งใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 14 ธันวาคม 2560

โครงการปรับปรุงคลองชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านหัวเห่ว หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ เรื่อง เผยแพร่การซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศราคากลางและปปช.01โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561

ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านดงบัง - กุดตัน บ้านดงบัง หมู่ 8 - 9 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางซุ้มประตู - ห้วยไผ่ และทิศเหนือวัดหนองป่าพง บ้านกลาง หมู่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อับโหลดวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางภายในหมู่บ้านกลาง หมู่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com