หนังสือสั่งการ

 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

การจักระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

เลื่อนการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

กำหนดฌาปนกิจศพ นายภูมิ อำพลพงษ์

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

เรียน นายอำเภอเขมราฐ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และนายอำเภอโพธิ์ไทร

อับโหลดวันที่ : 14 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561(โอนเข้าหน่วยงานรอบที่ 2)

อับโหลดวันที่ : 14 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561(โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 14 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561(โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 14 สิงหาคม 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

แผนยุทธการโครงการ อส..สัมพันธ์ งวดที่ 2/2561

อับโหลดวันที่ : 4 กรกฎาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจั่นตก หมู่ 11 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 16 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อบ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจุการ ดงมะไฟ กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านบุ่งแสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลข้าวปุ้น ไปบ้านตาดเต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 สิงหาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองทันน้ำ ไปภูเขาขาม บ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 สิงหาคม 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com