หนังสือสั่งการ

 

การก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

การบันทึกข้อมูลรหัสพันธุกรรม(DNA) ลงในตั๋วรูปพรรณช้าง

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ. 2561

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2560

โครงการจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอร์

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2560

กำหนดการเดินทางไป-มา รับตำแหน่งของปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2560

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพิ่มเติม

อับโหลดวันที่ : 10 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

อับโหลดวันที่ : 4 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมการปกครอง(ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2560

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

อับโหลดวันที่ : 12 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ 3 ตำบลแพงใหญ่ ไปบ้านบากนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 11 กันยายน 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก ) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2560© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com