เรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 13/6/2567

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง ตึกแถว ๑๕ ห้อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1319747731ประกาศ.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com