เรื่อง :กำหนดการประชุม ประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 6/2567


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 13/6/2567

 กำหนดการประชุม ประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 6/2567

13132331946ประชุมกรมการปกครอง 6-2567.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com