เรื่อง :จัดสรรงบโครงการอำเภออารยเกษตร


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 12/6/2567

 จัดสรรงบโครงการอำเภออารยเกษตร

121639382041216911274เอกสาร 62.pdf  

 

12164017940อำเภออารยเกษตร001.pdf"1216402567อำเภออารยเกษตร002.pdf"12164033951อำเภออารยเกษตร003.pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com