เรื่อง :ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเเสดงเเสง เสียง ประกอบขบวนเเห่เทียนกลางคืนภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 10/6/2567

 โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10144450218ประกวดราคาจ้าง แสง เสียง ปี 2567.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com