เรื่อง :ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีฯ สายทางบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก


โดย : บุณฑริก     อับโหลดวันที่ : 6/6/2567

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 สายทางบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก

6141459781ประกาศอำเภอบุณฑริก.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com