เรื่อง :ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 5/6/2567

 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

510422710ประกาศประกวดราคาฯ.pdf  

 

5104244594เอกสารประกวดราคา.pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com