เรื่อง :ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 4/6/2567

 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

4165514243เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf  

 

416566970ประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf"© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com