เรื่อง :ประกาศราคากลาง จ้างเหมากิจกรรมพิธีอัญเชิญเทียรพรรษาพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ภายใต้โครงการพัฒนาศัพยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลายสืยสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุล


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 21/7/2566

 ราคากลาง

21141455722ประกาศราคากลาง20230721_0343.pdf  

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com