ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

 

สรุปจำนวนประชากร บ้าน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อับโหลดวันที่ : 5 มีนาคม 2567

แจ้งเลขที่สินทรัพย์ประจำเดือน ธันวาคม 2566

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2567

รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงอส. 3 อำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2567

สรุปจำนวนประชากร บ้าน และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

อับโหลดวันที่ : 8 กันยายน 2566

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2566

ประกาศราคากลาง จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในมิติที่หลากหลายสบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสดุล

อับโหลดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศราคากลาง จ้างเหมากิจกรรมพิธีอัญเชิญเทียรพรรษาพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ภายใต้โครงการพัฒนาศัพยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลายสืยสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุล

อับโหลดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์

อับโหลดวันที่ : 4 กรกฎาคม 2566

รายงานสรุปจำนวนประชากร บ้าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อับโหลดวันที่ : 4 กรกฎาคม 2566

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยายและแผน

อับโหลดวันที่ : 3 พฤษภาคม 2566

12345678910...

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com