ข้อมูลด้านการปกครอง

 

งานแผน SWOT

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

เอกสาร งบบูรณาการ

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

การเขียนโครงการและลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

เอกสารการกำหนดตำแหน่งการพัฒนาของอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

ข้อมูลประชากรปี 57

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

ข้อมูลการปกครองท้องที่ 2557

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

บัญชี สมาคม 2557

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

บัญชี สถานบริการ 2558

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

ข้อมูล มูลนิธิ -2558

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

แบบ ขก.1-3

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2558

12

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com