หนังสือสั่งการ

 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2567

กำหนดการประชุม ประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 6/2567

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2567

เร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอฯ

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2567

จัดสรรงบโครงการอำเภออารยเกษตร

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2567

โครงการชดเชยดอกเบี้ยมันสำปะหลัง

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2567

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2566/67

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2567

โครงการอำเภออารยเกษตร

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2567

เรียน นายอำเภอตระการพืชผล

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2567

เรียน นายอำเภอนาเยีย

อับโหลดวันที่ : 12 มิถุนายน 2567

12345678910...

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com