เรื่อง :ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมการปกครอง(ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


โดย : สกาวรัตน์  นิตยสุทธิ์   อับโหลดวันที่ : 9/21/2017 11:47:48 AM

 

09-21-2017ประกาศจังหวัด.pdf  

 

09-21-2017เอกสารแนบท้าย 1,2,3.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com