เรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 8/29/2017 4:49:26 PM

 

08-29-2017นส.แจ้งอำเภอ.pdf  

 

08-29-2017ประกาศ.pdf"08-29-2017แนบท้ายประกาศ 1 ปกครอง.pdf"08-29-2017แนบท้ายประกาศ 2 ธุรการ.pdf"08-29-2017แนบท้าย 3.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com