เรื่อง :โครงการขุดลอกลำห้วยร่องเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : กุดข้าวปุ้น     อับโหลดวันที่ : 7/18/2017 11:18:09 AM

 จ้างขุดลอก ตามโครงการขุดลอกลำห้วยร่องเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น ปริมาณงาน ระยะทาง 0.500 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ปากห้วยกว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันดิน เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง  

 

07-18-20172560-07-17 13-37-29.pdf"07-18-20172560-07-17 13-37-29.pdf"07-18-20172560-07-17 13-41-16.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com