เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561(โอนเข้ารายตัว


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/9/2018 12:07:45 PM

 

11-09-2018doc10692820181109122845.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com