เรื่อง :โครงการศึกษาอบรมหลักสุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดอุบลราชธานี)


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 11/5/2018 2:13:22 PM

 

11-05-2018IMG_0001.pdf  

 

11-05-2018IMG_0002.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com