เรื่อง :การเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 9/14/2018 3:05:14 PM

 

09-14-2018IMG.pdf  

 

09-14-2018IMG_0001.pdf"09-14-2018IMG_0002.pdf"09-14-2018IMG_0003.pdf"09-14-2018IMG_0004.pdf"09-14-2018IMG_0005.pdf"09-14-2018IMG_0006.pdf"09-14-2018IMG_0007.pdf"09-14-2018IMG_0008.pdf"09-14-2018IMG_0008.pdf"09-14-2018IMG_0009.pdf"09-14-2018IMG_0010.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com