เรื่อง :โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวภายในหมู่บ้าน บ้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : สิรินธร     อับโหลดวันที่ : 9/13/2018 12:41:30 PM

 

09-13-20181.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com