เรื่อง :เรียน นายอำเภอวารินชำราบ,โขงเจียม,เขื่องใน,กุดข้าวปุ้น และ พิบูลมังสาหาร


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 6/11/2018 10:28:48 AM

 

06-11-2018CCF11062561.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com