เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองปลากด บ้านไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 5/24/2018 1:34:11 PM

 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองปลากด บ้านไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งานขุดลอก 43,687.31 ลูกบาศก์เมตร งานป้้ายโครงการ 1 ป้าย

05-24-2018CCF24052561.pdf  

 

05-24-2018CCF24052561_0001.pdf"05-24-2018CCF24052561_0002.pdf"05-24-2018CCF24052561_0003.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com