เรื่อง :ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยขามตอนล่าง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : น้ำขุ่น     อับโหลดวันที่ : 5/21/2018 2:48:53 PM

 ขุดลอกลำห้วยขามตอนล่าง ปากห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ก้นห้วยกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

215256115292.pdf  

 

05-21-2018ปร.4.pdf"05-21-2018ปปช.1.pdf"05-21-2018ปร.5.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com