เรื่อง :ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโดม เชื่อมต่อตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างฯ จ.อุบลราชธานี


โดย : สว่างวีระวงศ์     อับโหลดวันที่ : 5/9/2018 2:52:43 PM

 

05-09-2018ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี.pdf  

 

05-09-2018ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี หน้า 2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com