เรื่อง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านการท่องเที่ยว สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง – ปากลา (ช่วงน้ำตกทุ่งนาเมือง/เถาวัลย์ยักษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : โขงเจียม     อับโหลดวันที่ : 5/8/2018 2:36:49 PM

 

85256114380.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com