เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ ตามโครงการสนับสนุนการบรูราการการปฏิบัติงานของอำเภอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 4/12/2018 4:19:25 PM

 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ ตามโครงการสนับสนุนการบรูณาการการปฏิบัติงานของอำเภอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (ลำห้วยกุดปลาขาว ) บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบปริมาณงาน

04-12-2018CCF12042561.pdf  

 

04-12-2018CCF12042561_0001.pdf"04-12-201811.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com