เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อลอดเหลี่ยม ) หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 3/27/2018 2:13:17 PM

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อลอดเหลี่ยม ) หมู่ที่ 5 (กุดตากร้า ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ 5 (กุดตากร้า ) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ท่อลอดเหลี่ยม ( 2 ช่อง x3.00 เมตร x1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

03-27-2018ปปช 01.pdf  

 

03-27-2018ปร 4.pdf"03-27-2018CCF27032561_0001.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com