เรื่อง :ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ เรื่อง เผยแพร่การซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561


โดย : สว่างวีระวงศ์     อับโหลดวันที่ : 2/22/2018 2:07:28 PM

 

02-22-2018ประกาศ.pdf  

 

02-22-2018รายละเอียดการจัดซื้อ.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com