เรื่อง :ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านดงบัง - กุดตัน บ้านดงบัง หมู่ 8 - 9 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เมืองอุบลราชธานี     อับโหลดวันที่ : 2/12/2018 11:31:36 AM

 

122256111353.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com