เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางซุ้มประตู - ห้วยไผ่ และทิศเหนือวัดหนองป่าพง บ้านกลาง หมู่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/9/2018 10:01:59 AM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตัวอย่างร่างเอกสารเชิญชวน

02-09-2018ตาราง ปปช..pdf  

 

02-09-2018ปร.5 ปร.4.pdf"02-09-2018แบบแปลน 1.pdf"02-09-2018แบบแปลน 2.pdf"02-09-2018แบบแปลน 3.pdf"02-09-2018แบบแปลน 4.pdf"02-09-2018แบบแปลน 5.pdf"02-09-2018ตัวอย่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com