เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน (Asphaltic Concreate) หนา 4 ซม. หมู่ 7 บ้านบ้งมั่ง เชื่อม หมู่ 13 บ้านลิ้นไม้ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/5/2018 11:24:02 AM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตัวอย่างเอกสารร่างประกาศเชิญชวน

02-05-2018ตาราง ปปช..pdf  

 

02-05-2018ปร.5.pdf"02-05-2018ปร.4.pdf"02-05-2018แบบแปลน 1.pdf"02-05-2018แบบแปลน 2.pdf"02-05-2018แบบแปลน 3.pdf"02-05-2018ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com