เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/2/2018 7:34:38 PM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

02-02-2018ตาราง ปปช..pdf  

 

02-02-2018ปร.5.pdf"02-02-2018ปร.4 (1).pdf"02-02-2018ปร.4 (2).pdf"02-02-2018แบบแปลน 1.pdf"02-02-2018แบบแปลน 2.pdf"02-02-2018แบบแปลน 3.pdf"02-02-2018ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com