เรื่อง :ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding)


โดย : บุณฑริก     อับโหลดวันที่ : 12/7/2017 6:38:08 PM

 

12-07-2017ประกาศอำเภอบุณฑริก.pdf  

 

12-07-2017ตาราง ปปช.pdf"12-07-2017ปร.4.pdf"12-07-2017ปร.5.pdf"12-07-2017แผนที่สังเขป.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com