เรื่อง :โครงการขุดสระน้ำละว้อย หมู่ที่4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : โขงเจียม     อับโหลดวันที่ : 12/7/2017 4:42:19 PM

 

712256016423.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com